تندیس ها:

 • گواهینامه رتبه بندی کیفیت خدمات و محصولات (۵ ستاره طلایی)گواهینامه رتبه بندی کیفیت خدمات و محصولات (۵ ستاره طلایی)
 • Cardineli Foundation AwardCardineli Foundation Award
 • Brand ReputationBrand Reputation
 • تندیس زرین ایزوتندیس زرین ایزو
 • چهره های ماندگار مدیریتچهره های ماندگار مدیریت
 • چهره های ماندگار مدیریتچهره های ماندگار مدیریت
 • ITF Turkish open futures tournament- October 22-24 2010 - Mens doubles first placeITF Turkish open futures tournament- October 22-24 2010 - Mens doubles first place
 • اسپانسر طلایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1391اسپانسر طلایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1391
 • صادرکننده برگزیده سال 1390 استان آذربایجان شرقیصادرکننده برگزیده سال 1390 استان آذربایجان شرقی
 • ITF Turkish open nec tour futures tournament 13-15 may 2011 - Mens singles main draw second placeITF Turkish open nec tour futures tournament 13-15 may 2011 - Mens singles main draw second place
 • مقام دوم دهمین دوره مسابقات تنیس روی میز باشگاههای پیشکسوتان کشور - شهریور ماه 1390مقام دوم دهمین دوره مسابقات تنیس روی میز باشگاههای پیشکسوتان کشور - شهریور ماه 1390
 • مقام سوم نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز باشگاههای پیشکسوتان کشور - مرداد ماه 1389مقام سوم نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز باشگاههای پیشکسوتان کشور - مرداد ماه 1389
 • همایش منتخبین برندهای صنعتهمایش منتخبین برندهای صنعت
 • صادرکننده برگزیده سال 1391 استان آذربایجان شرقیصادرکننده برگزیده سال 1391 استان آذربایجان شرقی

افتخارات:

 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16