b_250_200_16777215_00_images_articels_eu.JPGشرکت آذران پلاستیک پس از سال ها تلاش، موفق به اخذ جایزه های مدیریت برند و نشان شهرت و مدیریت کسب و کار اتحادیه اروپا در سال 2015 شد.

کلینیک برند سوییس و ایران، سازمان مدیریت اقتصاد اروپا در وین، موسسه استاندارد و کیفیت اتریش، سازمان شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا و شورای علمی سازمان جهانی علایم تجاری، شرکت آذران پلاستیک را در شاخص های مدیریت برند، مدیریت کسب و کار، ماندگاری در بازار، میزان صادرات، رضایتمندی مشتری، سرعت در ارائه خدمات،  اعتبار برند و ثبت جهانی آن مورد ممیزی قرار و جایزه های مدیریت برند و نشان شهرت و مدیریت کسب و کار اتحادیه اروپا را به این شرکت اعطا کرد.