b_800_600_0_00_images_products_panel25cm.jpg

این پانل ها در عرض 20 سانتی متر و طول 6 متر تولید شده و برای پوشش سقف و دیوار مناسب می باشد.