b_800_600_0_00_images_products_panel30cm.jpg

این پانل ها با داشتن عرض 30 سانتی متری و طول 3 و 6 متری برای پوشش دیوار مناسب است.