b_800_600_0_00_images_products_panel40cm.jpg

این پانل ها با داشتن عرض 40 سانتی متری و طول 3 متری برای پوشش دیوار مناسب است. نوع جديدي از سري عرض 40، با عنوان BL40 با وزن كمتر براي استفاده به عنوان پوشش سقف نيز توليد مي گردد.